DANIŞMANLIK VE DIŞ TİCARET

İthalat (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi) Gümrükleme Hizmeti
İhracat Gümrükleme Hizmeti
Transit Rejimi Uygulamalar
Gümrük Antrepo Rejimi İşlemleri
Geçici İthalat Rejimi Uygulamalar
Dahilde İşleme Rejimi Uygulamaları
Hariçte İşleme Rejimi Uygulamalar
ATA Karnesi işlemleri
Devir işlemleri
Geri Gelen Eşya, Mahrece İade işlemleri
Özet Beyan, Geçici Depolama, TIR Tescil işlemleri
Dolaşım Belgeleri ve Menşe Sertifikaları Uygulamalar
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.I.P.) Tespiti
Yatırım Teşvik Belgesi (Y.T.B.) işlemleri
Dahilde İşleme İzin Belgesi (D.I.I.B.) işlemleri
Hariçte İşleme İzin Belgesi (H.I.I.B.) işlemleri
Onaylanmış Kişi Statüsü Belgesi işlemleri
Kontrol & Uygunluk Belgesi işlemleri
Garanti Belgesi ve Muafiyet işlemleri
EPDK, ISGÜM İzin Belgesi işlemleri
Kullanılmış Makine İthalat İzin işlemleri
Kota ve Gözetim Belgesi işlemleri
Teminat Çözüm işlemleri
Bağlayıcı Tarife Uygulamaları
Her Türlü İhtilafların Çözülmesi, İtiraz ve Takibi
Yazılı / Sözlü Danışmanlık Hizmeti