İHRACAT

İhraç edilecek eşya ile ilgili ön çalışma yapılması ve eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti
İhracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması
ATR.,EUR.1,Menşe Şahadetnamesi gibi belgelerin düzenlenmesi ve onayı
Bilgisayar ortamında beyannamenin düzenlenmesi ve operasyon işlemlerinin tamamlanması
Yüklenen aracın gümrük işlemlerinin takibi
Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi
Geçici ihracat işlemlerinin ve evrak (D.İ.İ.B., ayniyat vs.)sürelerinin takibi
Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması
Evrak teslim formu ile evrakların ve kapatılan gümrük çıkış beyannamesinin ihracatçı nüshasının firmaya teslimi