İthalat İşlemleri

İthal edilecek eşya ile ilgili ön çalışma yapılması (kota,gözetim,standardizasyon, sair kısıtlama ve ön izinlerin tespiti)
Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti
Ordino ve banka evraklarının alınması
Orijinal tasdikli ilgili belgelerin tasnifinin yapılarak operasyon departmanına teslimi
Uygun rejimin tatbiki (Dahilde İşleme Rejimi,Antrepo Rejimi v.b.)
Gümrük onay ve eşyanın muayenesinin yapılması
Tahakkukların yapılarak ilgili teminat ve vergilerin ödemelerinin yapılması
Eksiklik,hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi
İlgili firmanın vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese malın fiziki teslimi
Evrak teslim formu ile evrakların müşteriye süratle teslimi